Hvad er chokbølgeterapi –også kaldet ESWT:
Bogstaverne ESWT står for Extra-corporeal Shock Wave Terapy. Terapien er baseret på teknologi, der benytter chokbølger i behandlingen af muskuloskeletale smerter. En chokbølge er en intens, meget kortvarig energibølge, der bevæger sig hurtigere end lyden.
Ordet ’extra-corporal’ betyder ’udenfor kroppen’, og refererer til at kilden til generering af chokbølgen er placeret udenfor kroppen.

Teknologien har i et kvart århundrede været brugt i behandlingen af nyresten, som et meget effektivt alternativ til kirurgiske indgreb. I denne behandling bruges disse lydbølger, i en mere kraftfuld form, til at nedbryde nyrestenene, der så efterfølgende udskilles fra kroppen via kroppens egne naturlige udskilningsprocesser.
Igennem erfaringerne fra nyrestensbehandlingen blev det tydeligt, at mange mennesker, der gennemgik behandlingen oplevede andre smerteproblematikker og funktionsnedsættelser forsvinde, som en positiv bivirkning af behandlingen. Dette faktum igangsatte forskning mhp. at udrede helingseffekten af chokbølger på andre typer væv.
Der er de seneste 20 år gradvist kommet mere overbevisende dokumentation for, at brugen af chokbølger, nu og i fremtiden har en fremtrædende plads i behandlingspaletten i forbindelse med muskuloskeletale lidelser.

Hvornår er chokbølgeterapi en relevant behandlingsmetode:
Det er oplagt at overveje chokbølgeterapi som alternativ ved problematikker, der involverer smerteområder ved sene- og ligamentfæsteområder i større led såsom:

 • Hånd
  • Dyputrens kontraktur
  • Carpaltunnel syndrom
  • Slidgigt
 • Albue
  • Tennisalbue
  • Golfalbue
 • Skulder
  • Rotatorcuff lidelser
  • Indeklemningssyndrom
  • Frossen skulder
  • Slidgigt
 • Hofte
  • Trocanterbusit
  • Inflammation i senetilhæftningerne omkring hoften
 • Knæ
  • Jumpers knee
  • Runners knee
  • Skinnebensbetændelse
  • Osgood schlatter
  • Slidgigt
 • Fod
  • Achillessenebetændelse
  • Hælspore/plantar fasciitis
  • Mortons neurom
  • Slidgigt

Herudover kan chokbølge terapi generelt bruges i behandlingen af en række muskel- seneproblematikker med og uden forkalkninger. Bl.a i behandlingen af arvæv samt behandling af Triggerpunkter og fiberspringninger, for at fremme heling eller der ikke er tilfredsstillende respons på anden behandling.

Chokbølge terapi vil normalt overvejes, når følgende kriterier er opfyldt:

 • Når diagnosen er kompatibel med chockbølgebehandling
 • Når almindelige behandlingsalternativer af en eller anden grund ikke er tilfredsstillende.
 • Som oplagt først alternativ til mere invasive behandlinger, såsom kortison indsprøjtninger og kirurgi.
 • Når patienten er informeret om og forstår proceduren.

Fordele ved chokbølge terapi:

Hurtig behandlings respons, også på langvarige kroniske skader. Der er meget sjældent nogen bivirkninger ved behandling på det muskuloskeletale system. Stor succesrate ved behandlingen. Studier viser succesrater på optil 95%, med 80% som det tal, der ses gennemgående i de fleste studier. Et oplagt og effektivt sundhedsmæssigt og økonomisk attraktivt behandlingsvalg før brug af kortison indsprøjtninger og kirurgi. God effekt til heling af kroniske skader, hvor der ikke er gode behandlingsalternativer.

Om selve behandlingen:

Under første konsultation sikres at problematikken er kompatibel med chokbølgebehandlingen. Til de fleste skadestyper forventes behandlingsrespons allerede efter få gange, og der behandles normalt 2-6 gange. Behandlingen er af kort varighed. Det tager normalt 10-15 minutter, at give de typisk ca. 1500-4000 chokbølger, som er nødvendige, alt afhængig af skade. Når chokbølgerne leveres til vævet, sker det ved en markant slaglyd, og følelsen i vævet er intens, men ikke over smertetolerancegrænsen, og der skal ikke benyttes smertestillende medikamenter under behandlingen. Smertetolerancen øges helt naturligt gradvist under behandlingen, hvilket resulterer i at de fleste har en umiddelbar følelse af lethed og mindre smerte, når de går fra klinikken. Der er i sjældne tilfælde en ømhed i området i dagene efter behandlingen.

Anti-inflammatoriske præparater og kuldebehandling anbefales ikke, da de nedsætter behandlingseffekten. Normalt anbefales 24-48 timers aflastning efter en behandling. Til sene og ligamentskader behandles normalt 1 gang pr uge. Til muskulære problematikker behandles normalt 1-2 gange pr uge.

Chokbølgeterapi – ESWT

Virkningsmekanismer:

Chokbølgerne stimmulerer kort sagt en række komponenter og processer i kroppen via en kraftig energitilførsel til vævet, og virker derved som katalysator for aktivering og fremning af kroppens egne helingsmekanismer. I de kroniske skadestilfælde, hvor kroppen af forskellige årsager ikke selv har helet skaden, bevirker chokbølge energien, at skaden tilbageføres til det akutte stadie, hvor kroppens generelle behandlingsrespons er meget større end, når skaden er blevet kronisk. Derudover har behandlingen en markant smerte reducerende effekt, der ofte initieres allerede efter første behandling, med en forbedret funktion til følge.

Hvornår anbefales chokbølge terapi generelt ikke:

Denne behandling anbefales ikke

 • Til gravide, i nærheden af vitale organer
 • Ved cancer i behandlingsområdet
 • Ved stort forbrug af blodfortyndende skal der udvises forsigtighed ved behandling

 

Chokbølgebehandling udføres af de fleste fysioterapeuter på klinikken. Spørg din fysioterapeut eller i receptionen.

Der er ikke tilskud til chokbølge fra sygesikringen.