Hvad er en fysioterapi eller en fysioterapeut:

Fysioterapeuter er specialister i at hjælpe patienter med problemer i bevægeapparatet. Problemerne kan være hold i nakken eller ryggen, tennisalbue etc. Det kan være, at man har brug for genoptræning efter en operation eller sygdom. Man kan også træne for, at undgå en operation. Har du ondt et sted i kroppen, og har det noget med muskler, led og knogler at gøre, kan en fysioterapeut hjælpe dig.

Den grundige undersøgelse:

Når du konsulterer en fysioterapeut, vil denne altid forsøge at hjælpe dig på den bedst mulige måde. Det kræver at fysioterapeuten og patienten sammen kortlægger, hvad der er galt og hvorfor. Dette kræver en grundig undersøgelse, som blandt andet inkluderer forskellige test, men også et grundigt interview. Interviewdelen er vigtig, men kan godt for patienten virke unødvendig og “hvorfor spørger han til min nakke?”, “jeg har jo ondt i min arm. Jo bedre man indkredser problemet jo mere målrettet behandling kan der iværksættes.

Behandling:

Fysioterapeuter har mange forskellige behandlingsmuligheder der kan tages i brug, alt efter hvilken patient det drejer sig om. Det gælder nemlig om at du som patient får lige nøjagtig den behandling du har brug for. Behandlingen kan bestå af:

 • Træning
 • Genoptræning
 • Manuel terapi (behandling af muskler og led)
 • Mulligan
 • Øvelser
 • Hjemmeøvelser
 • Information og Vejledning
 • Holdtræning
 • Mckenzie
 • og mange flere
 • Chokbølge
 • K-Laser

Du vil ikke altid få den samme behandling som din nabo, selvom i begge har ondt i ryggen. Alle bliver behandlet individuelt og får derved den bedste behandling.
Fysio-Danmark Østerbro Fysioterapi behandler så vidt muligt efter nyeste og evidensbaserede viden.