Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom jf. Diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2008.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For yderligere information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi er til personer med svært fysisk handicap.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal man opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig
  • Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal man opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
  • Tilstanden er varig
  • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

For yderligere beskrivelse af henvisningskriterierne – klik her.

Vi kan på Fysiodanmark Østerbro Fysioterapi tilbyde Behandling og træning til vederlagsfrie patienter.

Træningen kan bestå af individuel træning med en fysioterapeut,  Selvtræning efter grundig instruktion, eller på hold sammen med andre. Der vil på holdet være en fysioterapeut der leder og instruerer. Hvilken måde der skal trænes på bliver basseret på en faglig vurdering af fysioterapeuten.

Holdtræning foregår i vores sal eller i vores træningscenter, hvor der bliver lagt vægt på balance, stabilitet, styrke, koordinering og generel motion.

Vi har på Fysiodanmark Østerbro Fysioterapi både diagnosespecifikke hold og blandede hold.

På Fysiodanmark Østerbro Fysioterapi tester vi vores vederlagsfri patienter 3 gange årligt. Testen er af fysisk karakter, alt efter hvilket funktionsniveau patienten har. Dette gør vi for at følge med i patientens udvikling og målrette behandling og træning.

Vederlagsfri patienter er ligeledes berettiget til manuel behandling, såfremt det af fysioterapeuten vurderes som en relevant del af behandlingen.
Såfremt man ønsker velværemassage skal man naturligvis selv betale for dette.